Kontakt

Formand og kasserer

Leif Clausen

Torsvej 159  –

Mail: ilclausen@privat.dk  mobil 2197 2715

Sekretær
Else Marie Knudsen           

Torsvej 105

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Rasmus Koldsø, Torsvej 53

Niels Brunsborg, Torsvej 7

Rasmus Raunsmed, Torsvej 113

Valg af suppleanter:
1. suppleant Viggo Grønning, Torsvej 147
2. suppleant Per Andreasen, Torsvej 19

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Genvalg af Birte Gielsgaard Torsvej 107
Revisorsuppleant
Erik Vestergaard Torsvej 87

opdateret 01.07.2021